WYMAGANE DOKUMENTY

WNIOSEK O WYDANIE PRAWA JAZDY

Jest to podstawowy dokument jaki wypełniamy zapisując się na kurs do danego Ośrodka Szkolenia Kierowców.W tym dokumencie Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego poświadcza wynik egzaminu.Na podstawie danych we wniosku drukowane jest prawo jazdy, dlatego ważne jest by wypełnić go prawidłowo i czytelnie.

UWAGA !
Adres który wpisujemy we wniosku, musi być adresem który jest wpisany w dowodzie osobistym
(stały adres zameldowania).
Wnosek musi być wydrukowany w jednej części (A4).


Wniosek o wydanie prawa jazdy (PDF)
pdf
Plik zapisany w formacie PDF do wydrukowania ściągnij darmowy program: Adobe Reader.

Zobacz wzór wypełniania:

wniosek wniosek