Reklama

AKTUALNE TESTY KOMPUTEROWE NA PRAWO JAZDY
Obowiązujące obowiązujące w 2012 roku na egzaminie teoretycznym na prawo jazdy.
Pytania i odpowiedzi zawarte w testach, obowiązujące w 2012 roku na egzaminie teoretycznym na prawo jazdy, opracowało Ministerstwo Infrastruktury.
Podstawa prawna: "Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami." Na podstawie art. 115 ust. 1 pkt - 4 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908)

TESTY NA PRAWO JAZDY KATEGORIA B
TEST
Komputer losowo wybiera 18 pytań z puli 524, każde ma trzy odpowiedzi: A, B, C, przy czym poprawne modą być wszystkie lub dwa lub jedno. Zaznacza się wszystkie prawidłowe odpowiedzi. Do każdego pytania można się cofnąć i je poprawić. Czas na rozwiązanie testu to 25 minut. Po udzieleniu odpowiedzi na wszystkie pytania a przed upływem czasu można zakończyć test. Test uznaje się za pozytywnie rozwiązany jeśli udzielimy przynajmniej 16 poprawnych odpowiedzi w czasie do 25 min.
Uwaga
Z powodu dużego zainteresowania naszymi testami uruchomiliśmy aplikację na dwóch serwerach.


test B
NAUKA
Aplikacja "Nauka" pozwala na zapoznanie się z wszystkimi 524 pytaniami zawartymi w "Teście". Pytania wyświetlane są w kolejności od 1 do 524. Przy każdym pytaniu mamy możliwość sprawdzenia czy zaznaczona przez nas odpowiedź jest prawidłowa.
Uwaga
Z powodu dużego zainteresowania naszymi testami uruchomiliśmy aplikację na dwóch serwerach.


test B


TESTY NA PRAWO JAZDY KATEGORIA A
TEST
Komputer losowo wybiera 18 pytań z puli 465, każde ma trzy odpowiedzi: A, B, C, przy czym poprawne modą być wszystkie lub dwa lub jedno. Zaznacza się wszystkie prawidłowe odpowiedzi. Do każdego pytania można się cofnąć i je poprawić. Czas na rozwiązanie testu to 25 minut. Po udzieleniu odpowiedzi na wszystkie pytania a przed upływem czasu można zakończyć test. Test uznaje się za pozytywnie rozwiązany jeśli udzielimy przynajmniej 16 poprawnych odpowiedzi w czasie do 25 min.
Uwaga
Z powodu dużego zainteresowania naszymi testami uruchomiliśmy aplikację na dwóch serwerach.


test A
NAUKA
Aplikacja "Nauka" pozwala na zapoznanie się z wszystkimi 465 pytaniami zawartymi w "Teście". Pytania wyświetlane są w kolejności od 1 do 465. Przy każdym pytaniu mamy możliwość sprawdzenia czy zaznaczona przez nas odpowiedź jest prawidłowa.
Uwaga
Z powodu dużego zainteresowania naszymi testami uruchomiliśmy aplikację na dwóch serwerach.


test A


TESTY NA PRAWO JAZDY KATEGORIA C
TEST
Komputer losowo wybiera 18 pytań z puli 236, każde ma trzy odpowiedzi: A, B, C, przy czym poprawne modą być wszystkie lub dwa lub jedno. Zaznacza się wszystkie prawidłowe odpowiedzi. Do każdego pytania można się cofnąć i je poprawić. Czas na rozwiązanie testu to 25 minut. Po udzieleniu odpowiedzi na wszystkie pytania a przed upływem czasu można zakończyć test. Test uznaje się za pozytywnie rozwiązany jeśli udzielimy przynajmniej 16 poprawnych odpowiedzi w czasie do 25 min.
Uwaga
Z powodu dużego zainteresowania naszymi testami uruchomiliśmy aplikację na dwóch serwerach.


test C
NAUKA
Aplikacja "Nauka" pozwala na zapoznanie się z wszystkimi 236 pytaniami zawartymi w "Teście". Pytania wyświetlane są w kolejności od 1 do 236. Przy każdym pytaniu mamy możliwość sprawdzenia czy zaznaczona przez nas odpowiedź jest prawidłowa.
Uwaga
Z powodu dużego zainteresowania naszymi testami uruchomiliśmy aplikację na dwóch serwerach.


test C


TESTY NA PRAWO JAZDY KATEGORIA D
TEST
Komputer losowo wybiera 18 pytań z puli 237, każde ma trzy odpowiedzi: A, B, C, przy czym poprawne modą być wszystkie lub dwa lub jedno. Zaznacza się wszystkie prawidłowe odpowiedzi. Do każdego pytania można się cofnąć i je poprawić. Czas na rozwiązanie testu to 25 minut. Po udzieleniu odpowiedzi na wszystkie pytania a przed upływem czasu można zakończyć test. Test uznaje się za pozytywnie rozwiązany jeśli udzielimy przynajmniej 16 poprawnych odpowiedzi w czasie do 25 min.
NAUKA
Aplikacja "Nauka" pozwala na zapoznanie się z wszystkimi 237 pytaniami zawartymi w "Teście". Pytania wyświetlane są w kolejności od 1 do 237. Przy każdym pytaniu mamy możliwość sprawdzenia czy zaznaczona przez nas odpowiedź jest prawidłowa.


TESTY NA PRAWO JAZDY KATEGORIA T
TEST
Komputer losowo wybiera 18 pytań z puli 423, każde ma trzy odpowiedzi: A, B, C, przy czym poprawne modą być wszystkie lub dwa lub jedno. Zaznacza się wszystkie prawidłowe odpowiedzi. Do każdego pytania można się cofnąć i je poprawić. Czas na rozwiązanie testu to 25 minut. Po udzieleniu odpowiedzi na wszystkie pytania a przed upływem czasu można zakończyć test. Test uznaje się za pozytywnie rozwiązany jeśli udzielimy przynajmniej 16 poprawnych odpowiedzi w czasie do 25 min.
NAUKA
Aplikacja "Nauka" pozwala na zapoznanie się z wszystkimi 423 pytaniami zawartymi w "Teście". Pytania wyświetlane są w kolejności od 1 do 423. Przy każdym pytaniu mamy możliwość sprawdzenia czy zaznaczona przez nas odpowiedź jest prawidłowa.