AKTUALNE PRZEPISY
Pliki zapisane w formatacie PDF
pdf
do wydrukowania ściągnij darmowy program:
Adobe Reader
§ Ustawa Prawo o ruchu drogowym

§ Ustawa o transporcie drogowym

§ Baza pytań egzaminacyjnych na prawo jazdy, obowiązująca od 28 lutego 2011 r.
§ Przepisy dotyczące szkolenia i egzaminowania
(Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 października 2005 r. w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami)
§ Przepisy dotyczące szkolenia i egzaminowania
(Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 maja 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami)
§ Znaki drogowe
Wzory znaków i sygnałów drogowych w Polsce (Wikipedia)
Internetowy System Aktów Prawnych Kancelarii Sejmu RP