OPŁATY ZA EGZAMIN NA PRAWO JAZDY


OPŁATY
wnoszone przy składaniu dokumentów na egzamin po raz pierwszy
KATEGORIEBA, A1B1, C1, D1, TC, DB+EC+E, C1+E, D1+E, D+E
OPŁATA ZA CAŁOŚĆ EGZAMINU134162157182160195
TEORETYCZNY22222222--
PRAKTYCZNY112140135160--


OPŁATY
za ponowne przystąpienie do egzaminu, w przypadku uzyskania negatywnego wyniku
KATEGORIEBA, A1B1, C1, D1, TC, DB+EC+E, C1+E, D1+E, D+E
ponowne przystąpienie do egzaminu teoretycznego jeżeli wyznaczony był egzamin teoretyczny i praktyczny789289,50102160195
ponowne przystąpienie do egzaminu praktycznego112140135160160195


OPŁATY
w przypadku niezgłoszenia się w ustalonym terminie
KATEGORIEBA, A1B1, C1, D1, TC, DB+EC+E, C1+E, D1+E, D+E
OPŁATA ZA CAŁOŚĆ EGZAMINU678178,5091--
TEORETYCZNY11111111--
PRAKTYCZNY567067,50808097,50


Dodatkowe opłaty
O 20 zł zwiększa się opłatę za przeprowadzenie egzaminu teoretycznego w formie ustnej w przypadku gdy osoba egzaminowana nie włada językiem polskim lub posiada orzeczenie lekarskie z adnotacją o przeciwwskazaniach do przeprowadzenia egzaminu przy użyciu komputerowego urządzenia egzaminacyjnego.
O 50% zwiększa się opłatę, gdy na wniosek osoby egzaminowanej w sprawdzeniu kwalifikacji bierze udział dodatkowo egzaminator nadzorujący.


Zniżki
Zniżka 50% za egzamin praktyczny przysługuje osobom niepełnosprawnym posiadającym orzeczenie lekarskie z adnotacją, że mogą prowadzić pojazd silnikowy po przystosowaniu go do rodzaju schorzenia i jazda egzaminacyjna odbywa się ich pojazdem.