ODBIÓR PRAWA JAZDY
Po pozytywnie zdanym egzaminie Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w którym zadawaliśmy egzamin wysyła dokumenty (wypełniony przez nas w Ośrodku Szkolenia Kierowców wniosek, zaświadczenie lekarskie, zaświadczenie o ukończeniu kursu, zdjęcia, zaświadczenie o pozytywnym wyniku egzaminu) do Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego lub Urzędu Miasta właściwego dla miejsca naszego stałego zameldowania. Wydział Komunikacji sprawdza dokumenty i przesyła dane do Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych celem wykonania dokumentu. Status procesu produkcji naszego prawa jazdy można sprawdzić na stronie www.kierowca.pwpw.pl. Czas oczekiwania to według przepisów 30 dni , w praktyce do 3 tygodni.

Odbioru naszego dokumentu dokonujemy w Wydziale Komunikacji danego Starostwa Powiatowego lub Urzędu Miasta.

Opłaty:
  1. wydanie prawa jazdy - 70 zł.
  2. opłata skarbowa (dawne znaczki skarbowe) - 5 zł.
  3. opłata ewidencyjna - 1 zł.
  4. za każdy załącznik - 0,50 zł.
W każdym starostwie powiatowym lub urzędzie miasta, uzyskamy szczegółowe informacje na temat trybu pobierania opłat i wypełniania dokumentów. Informacje takie uzyskamy również telefonując pod mumery podane poniżej lub odwiedzając strony www urzędów.
STAROSTWA POWIATOWE I URZĘDY MIAST